+995 599 28 80 07
+995 598 43 48 43

'Camry 2017-2019'-ს ავტო ნაწილები

ნაწილები

მოძებნეთ სასურველი ნაწილი

ზასშიტნიკები მარჯვენა/მარცხენა

ზასშიტნიკები მარჯვენა/მარცხენა

45 ლარი
ყიდვა
წინა კარები მარჯვენა/მარცხენა

წინა კარები მარჯვენა/მარცხენა

430 ლარი
ყიდვა
უკანა კარები მარჯვენა/მარცხენა

უკანა კარები მარჯვენა/მარცხენა

430 ლარი
ყიდვა
წინა კრილო მარჯვენა/მარცხენა

წინა კრილო მარჯვენა/მარცხენა

155 ლარი
ყიდვა
კაპოტი

კაპოტი

400 ლარი
ყიდვა
წინა ლედ ტუმანიკები ტავისი გაყვანილობით

წინა ლედ ტუმანიკები ტავისი გაყვანილობით

200 ლარი
ყიდვა
წინა ფარი მაჯვენა/მარცხენა შავი

წინა ფარი მაჯვენა/მარცხენა შავი

850 ლარი
ყიდვა
უკანა საბარგული

უკანა საბარგული

600 ლარი
ყიდვა
უკანა კრილოს ფარი მაჯვენა/მარცხენა

უკანა კრილოს ფარი მაჯვენა/მარცხენა

260 ლარი
ყიდვა
უკანა საბარგულის ფარი მაჯვენა/მარცხენა

უკანა საბარგულის ფარი მაჯვენა/მარცხენა

135 ლარი
ყიდვა
ეკრანი

ეკრანი

300 ლარი
ყიდვა
ჰაერის ყუთი

ჰაერის ყუთი

185 ლარი
ყიდვა
სარკე

სარკე

200 ლარი
ყიდვა
უკანა შიტოკი LE

უკანა შიტოკი LE

320 ლარი
ყიდვა
აბლიცოვკა LE

აბლიცოვკა LE

220 ლარი
ყიდვა
აბლიცოვკა SE

აბლიცოვკა SE

220 ლარი
ყიდვა
შიტოკის შუა ბადე LE

შიტოკის შუა ბადე LE

220 ლარი
ყიდვა
წინა შიტოკის შუა ბადე  SE

წინა შიტოკის შუა ბადე SE

200ლარი
ყიდვა
წინა შიტოკის (სალასკა)

წინა შიტოკის (სალასკა)

20 ლარი
ყიდვა
ზასშიტნიკი ძრავის

ზასშიტნიკი ძრავის

180 ლარი
ყიდვა
პატკლინიკი მარჯვენა/მარცხენა

პატკლინიკი მარჯვენა/მარცხენა

50 ლარი
ყიდვა
კაპოტის პეტლები

კაპოტის პეტლები

30 ლარი
ყიდვა
წინა შიტოკის დამატება se მარჯვენა/მასცხენა

წინა შიტოკის დამატება se მარჯვენა/მასცხენა

30 ლარი
ყიდვა
წინა შიტოკის დამატება se  შუა

წინა შიტოკის დამატება se შუა

60 ლარი
ყიდვა
წინა ამირტიზატორი მარცხენა ორიგინალი

წინა ამირტიზატორი მარცხენა ორიგინალი

400 ლარი
ყიდვა
წინა წერო მარცხენა/მარჯვენა ორიგინალი

წინა წერო მარცხენა/მარჯვენა ორიგინალი

450 ლარი
ყიდვა
წინა მარჯვენა/მარცხენა გიტარები ორიგინალი

წინა მარჯვენა/მარცხენა გიტარები ორიგინალი

350 ლარი
ყიდვა
თერმოსტატი ორიგინალი

თერმოსტატი ორიგინალი

50 ლარი
ყიდვა
წყლის პომპა ორიგინალი

წყლის პომპა ორიგინალი

270 ლარი
ყიდვა
წინა სტუპიცის პაჩევნიკი ზბორში ორიგინალი

წინა სტუპიცის პაჩევნიკი ზბორში ორიგინალი

350 ლარი
ყიდვა
დისკები

დისკები

r18

შეთანხმებით
ყიდვა
უკანა პანელი (ორიგინალი)

უკანა პანელი (ორიგინალი)

500 ლარი
ყიდვა
უკანა სტუპიცის პაჩევნიკი

უკანა სტუპიცის პაჩევნიკი

50 ლარი
ყიდვა
წყლის პომპა ორიგინალი

წყლის პომპა ორიგინალი

180 ლარი
ყიდვა
წყლის პომპა

წყლის პომპა

120 ლარი
ყიდვა
წინა სტუპიცის პაჩევნიკი

წინა სტუპიცის პაჩევნიკი

90 ლარი
ყიდვა
წინა სტერჟინი

წინა სტერჟინი

35 ლარი
ყიდვა
უკანა სტერჟინი

უკანა სტერჟინი

35 ლარი
ყიდვა
უკანა მხარე ორიგინალი

უკანა მხარე ორიგინალი

0 ლარი
ყიდვა
უკანა კრილო მარჯვენა მარცხენა ორიგინალი

უკანა კრილო მარჯვენა მარცხენა ორიგინალი

0 ლარი
ყიდვა
უკანა შიტოკი (სპორტი) ამრეკლავი

უკანა შიტოკი (სპორტი) ამრეკლავი

35ლარი
ყიდვა
უკანა შიტოკი (სპორტი) შუა მოლდინგი

უკანა შიტოკი (სპორტი) შუა მოლდინგი

40 ლარი
ყიდვა
წინა შიტოკის (საბუქსირე)

წინა შიტოკის (საბუქსირე)

40 ლარი
ყიდვა
ზედა მატორის პლასმასი

ზედა მატორის პლასმასი

120 ლარი
ყიდვა
სარკე ციმციმიანი სენსორიანი

სარკე ციმციმიანი სენსორიანი

195 ლარი
ყიდვა
უკანა  შიტოკის (სალასკა)

უკანა შიტოკის (სალასკა)

25 ლარი
ყიდვა
კაპოტის ზამოკი

კაპოტის ზამოკი

70 ლარი
ყიდვა
წინა შიტოკი se

წინა შიტოკი se

155 ლარი
ყიდვა
უკანა შიტოკი se

უკანა შიტოკი se

175 ლარი
ყიდვა
უკანა  შიტოკის (დამატება) le

უკანა შიტოკის (დამატება) le

150 ლარი
ყიდვა
პადკაპოტნიკი

პადკაპოტნიკი

70 ლარი
ყიდვა
წინა ფარის მოლდინგი

წინა ფარის მოლდინგი

30 ლარი
ყიდვა
უკანა შიტოკი (სპორტი) ფარფლი

უკანა შიტოკი (სპორტი) ფარფლი

70 ლარი
ყიდვა
ტუმანიკის ბადე

ტუმანიკის ბადე

40 ლარი
ყიდვა
წყლის რადიატორი

წყლის რადიატორი

300 ლარი
ყიდვა